مسابقات فوتسال جام دهه فجر به میزبانی دبستان مهرآییین

مسابقات فوتسال جام دهه فجر به میزبانی دبستان مهرآییین

چهارشنبه ، 11 اسفند 1395

مسابقات فوتسال جام دهه فجر به میزبانی دبستان مهرآیین، با شرکت تیم های پویندگان، پژوهندگان، دکتر حسابی و تیم مهرآیین 1 و مهرآیین 2 در دو گروه در سالن آرنای گلسار برگزار گردید و در پایان تیم مهرآیین 1 به مقام اول و پویندگان مقام دوم و دکتر حسابی مقام سوم را کسب نمودند و در پایان جوایز توسط مدیریت دبستان مهرآیین جناب آقای ذوالفقاری به برندگان اهداء گردید.

مسابقات فوتسال جام دهه فجر به میزبانی دبستان مهرآییینmosabeghate-footsal

مسابقات فوتسال جام دهه فجر به میزبانی دبستان مهرآییین

مسابقات فوتسال جام دهه فجر به میزبانی دبستان مهرآییین

مسابقات فوتسال جام دهه فجر به میزبانی دبستان مهرآییین

مسابقات فوتسال جام دهه فجر به میزبانی دبستان مهرآییینmosabeghate-footsal