جشن چهارشنبه سوری در دبستان مهرآیین

جشن چهارشنبه سوری در دبستان مهرآیین

امسال نیز همچون سال های گذشته با نزدیک شدن به آخرین چهارشنبه سال، در دبستان مهرآیین جشن چهارشنبه سوری برگزار شد و دانش آموزان با همراهی آموزگاران خود از روی آتش پریدند..

جشن چهارشنبه سوری در دبستان مهرآیین

جشن چهارشنبه سوری در دبستان مهرآیین

جشن چهارشنبه سوری در دبستان مهرآیین

برای مشاهده عکس های بیشتر به گالری تصاویر مراجعه فرمایید.