گردش علمی پسران مهرآیینی به مناسبت روز زمین پاک

گردش علمی پسران مهرآیینی به مناسبت روز زمین پاک

شنبه ، 2 اردیبهشت 1396

روز شنبه مورخ 1396/2/2 پسران مهرآیینی به مناسبت روز زمین پاک، به آغوش طبیعت رفتند، سفره ی سلامت پهن کردند، نقاشی گروهی برروی پارچه کشیدند و به نشان بازیافت در لوله های دستمال به دلخواه گیاهی را کاشتند و در نهایت زباله ها را جمع آوری نمودند و شعار جهانی روز زمین پاک را سر دادند.

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.