نفرات برتر آخرین آزمون جامع سال تحصیلی 96 - 1395

نفرات برتر آخرین آزمون جامع سال تحصیلی 96 - 1395

چهارشنبه ، 27 اردیبهشت 1396

دانش آموزان عزیز و پر تلاش مهرآیین، تلاش شما در آخرین مرحله ی

آزمون جامع سال تحصیلی 96 - 1395 ستودنی است.

امیدواریم در سال تحصیلی آینده،

شاهد موفقیت شما و دانش آموزان دیگر نیز باشیم.

افتخارآفرینان آخرین مرحله آزمون جامع مهر در سال تحصیلی 96 - 1395،

  پایه های دوم تا ششم

نفرات برتر آخرین آزمون جامع سال تحصیلی 96 - 1395

نفرات برتر آخرین آزمون جامع سال تحصیلی 96 - 1395

نفرات برتر آخرین آزمون جامع سال تحصیلی 96 - 1395

نفرات برتر آخرین آزمون جامع سال تحصیلی 96 - 1395

نفرات برتر آخرین آزمون جامع سال تحصیلی 96 - 1395