جشن بزرگ مهرآیین در سال تحصیلی 96-1395

جشن بزرگ مهرآیین در سال تحصیلی 96-1395

چهارشنبه ، 17 خرداد 1396

جشن بزرگ مهرآیین در سال تحصیلی 96-1395چشمانت آسمانی است (صاف) نه ابرآلود،

دلت غنچه‌ای است در (شگفتن) نه درتنگه،

قلبت دریایی است در (عمق) نه درکف،

تو فراتر از آنی که با طبیعت در ترازوی مقایسه درآیی،

تو آغازی، شروع یک خط، ادامه‌ی یک راه، ادامه یک خط تا بی‌نهایت

یک سال در کنار باهم بودن را جشن گرفتیم تا به یاد آوریم

همه ی بودن ها و دوست داشتن ها و گاهاً سخت گیری ها باید با پایان

خوش تمام شود. ازاین که در تمام لحظات دلگرم خانواده ی مهرآیین هستید سپاسگزاریم.

جشن بزرگ مهرآیین در سال تحصیلی 96-1395

جشن بزرگ مهرآیین در سال تحصیلی 96-1395

جشن بزرگ مهرآیین در سال تحصیلی 96-1395

جشن بزرگ مهرآیین در سال تحصیلی 96-1395

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری مراجعه فرمایید