پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک

سرکارخانم طاهره انشایی

موفقیت شما را در جشنواره معماری نوین تدریس (طرح درس) در مرحله ی منطقه ای و راه یابی به مرحله استانی، تبریک عرض نموده و تعالی روز افزون شما را در عرصه علم و دانش از ایزد منان خواستاریم.

 مدیریت و پرسنل دبستان پسرانه مهرآیین