پیام تبریک

پیام تبریک

چهارشنبه ، 19 اردیبهشت 1397

پیام تبریک

سرکارخانم قانع، مدیریت محترم واحد دختران مجموعه مدارس مهرآیین

انتخاب شایسته سرکارعالی، به عنوان مدیر نمونه استان، که بیانگر تعهد، کارآمدی، تلاش و شایستگی های برجسته ی شما در عرصه علم و تربیت می باشد را تبریک عرض نموده، امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف آموزشی خود برای فرزندان این مرز و بوم موفق و سربلند باشید.

 مدیریت و پرسنل دبستان پسرانه مهرآیین

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک