برگزاری جلسه تخصصی استفاده صحیح از تبلت دانش آموزی

برگزاری جلسه تخصصی استفاده صحیح از تبلت دانش آموزی

سه شنبه ، 10 مرداد 1396

برگزاری جلسه تخصصی استفاده صحیح از تبلت دانش آموزی (E_Learning) برای پایه های دوم و سوم

برگزاری جلسه تخصصی استفاده صحیح از تبلت دانش آموزی

روز دوشنبه مورخ 1396/5/9 جلسه تخصصی E_Learning (استفاده صحیح از تبلت دانش آموزی) با حضور جمعی از مسئولین محترم آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت و مدیریت دبستان و مسئولین شرکت مادیران و اولیای محترم پایه های دوم و سوم سال تحصیلی جدید در سالن اجتماعات دبستان  تشکیل شد.

 در این جلسه ابتدا آقای ذوالفقاری مدیریت دبستان در مورد چگونگی و اهداف آموزشی E_Learning صحبت نمودند و پس از آن مدیرعامل پروژه های نوین مادیران جناب آقای بیات در مورد چگونگی عملکرد این طرح و موفقیت آن در سال گذشته سخنرانی نمودند

در ادامه سرکار خانم انشائی توضیحاتی در مورد چگونگی عملکرد استفاده صحیح از تبلت دانش آموزی ارائه نمودند.

در خاتمه از حضور شما اولیای عزیز شرکت کننده در این جلسه تشکر و قدردانی می نماییم .

برگزاری جلسه تخصصی استفاده صحیح از تبلت دانش آموزی

برگزاری جلسه تخصصی استفاده صحیح از تبلت دانش آموزی