جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

سه شنبه ، 21 شهریور 1396

جشن پایانی افتخارآفرینان نهمین دوره چالش بین المللی ریاضیات کانگورو در ایران

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

تنها دو نماینده از استان گیلان دانش آموزان «هیراد حسن پور» از واحد پسران و «سها نصیری کما» از واحد دختران مجموعه مدارس مهرآیین، در جشن پایانی نهمین دوره چالش بین المللی ریاضیات کانگورو در ایران شرکت نمودند و از این دانش آموزان برگزیده، تقدیر به عمل آمد.

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو