اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

بدینوسیله به اطلاع اولیاء ارجمند می رسانیم که روال تهیه لباس ورزشی به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

پایه های پیش دبستان، اول و دوم: رنگ لباس ورزشی زرد رنگ، طبق نمونه زیر

اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

پایه های سوم، چهارم و پنجم: آبی رنگ، طبق نمونه ی زیر

اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

پایه ششم: قرمز رنگ، طبق نمونه ی زیر

اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

ضمناً ترجیحاً رنگ لباس ها با رنگ لباس های ورزشی دبستان از نظر رنگ نزدیک باشد.

در انتها اولیای عزیز می توانند لباس مربوطه فرزندشان را از هر فروشگاهی که تمایل دارند، تهیه نمایند.