اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

چهارشنبه ، 18 مهر 1397

اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

بدینوسیله به اطلاع اولیاء ارجمند می رسانیم که روال تهیه لباس ورزشی به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

پایه پیش دبستان: رنگ لباس ورزشی قرمز رنگ، طبق نمونه زیر

اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

پایه های اول، دوم و سوم: زرد رنگ، طبق نمونه ی زیر

اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

پایه های چهارم، پنجم و ششم: آبی رنگ، طبق نمونه ی زیر

 

اطلاعیه در مورد تهیه لباس ورزشی

ضمناً ترجیحاً رنگ لباس ها با رنگ لباس های ورزشی دبستان از نظر رنگ نزدیک باشد.

در انتها اولیای عزیز می توانند لباس مربوطه فرزندشان را از هر فروشگاهی که تمایل دارند، تهیه نمایند.