روز جهانی عصای سفید

روز جهانی عصای سفید

دوشنبه ، 23 مهر 1397

روز جهانی عصای سفید

روز بیست و سوم مهر ماه، روز عصای سفید است؛ روزی که روشن دلان جهان طراوت، پویایی و نشاط را به جویبار زندگی فرامی خوانند.

«روز جهانی عصای سفید گرامی باد.»

روز جهانی عصای سفید

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.