روز جهانی عصای سفید

روز جهانی عصای سفید

روز جهانی عصای سفید

روز یکشنبه مورخ 1396/7/23، دانش آموزان مهرآیینی به مناسبت روز عصای سفید در کلاس هنر و خلاقیت نقاشی های زیبایی با عنوان «روز جهانی عصای سفید» کشیدند.

و این موضوع را یادآور شدند، که نابینایان مانند سایر افراد جامعه حق حضور در اجتماع و انجام کارهای بدون کمک گرفتن از دیگران را دارند.

روز جهانی عصای سفید

روز جهانی عصای سفید

روز جهانی عصای سفید