اطلاعیه مربوط به آزمون های کشوری واله

اطلاعیه مربوط به آزمون های کشوری واله

شنبه ، 22 مهر 1396

اطلاعیه مروط به آزمون های کشوری واله

قابل توجه اولیای گرامی پایه های چهارم، پنجم و ششم، طی پرسش عده کثیری از اولیا، جهت شرکت فرزندانشان در آزمون های کشوری واله، به اطلاع شما عزیزان می رسانیم، آن دسته از عزیزانی که تمایل به شرکت فرزندانشان در آزمون های واله را دارند، تا روز سه شنبه 1396/7/25 تمایل خود را حضوراً به دفتر دبستان اعلام نمایید.