روز جهانی پست گرامی باد

روز جهانی پست گرامی باد

چهارشنبه ، 18 مهر 1397

روز چهارشنبه مورخ 1397/7/18 به مناسبت روز جهانی پست کارشناسان اداره پست شهرستان رشت با حضور در دبستان مهرآیین، انواع خدمات و سرویس های نوین پستی را برای دانش آموزان تشریح نمودند.

آشنایی دانش آموزان با اداره پست در هفته پست

در این مراسم دانش آموزان علاوه بر نحوه صحیح آدرس نویسی با آرم شرکت ملی پست نیز آشنا شدند.

آشنایی دانش آموزان با اداره پست در هفته پست

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.