دومین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

دومین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

دومین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

روز دوشنبه مورخ 1396/7/17، دومین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک، پسران مهرآیینی با دستان خود شعار کودک و محیط زیست را با خلاقیت های هدفمند کودکانه خود اجرا کردند.


دومین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

دومین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

دومین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

دومین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

دومین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

دومین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

دومین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.