اطلاعیه برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پیش دبستان تا ششم

اطلاعیه برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پیش دبستان تا ششم

اطلاعیه برگزاری اولین جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پیش دبستان و اول

قابل توجه اولیای محترم پایه های پیش دبستان، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم

جلسه ی مشاوره خانواده با حضور استاد حبیب زاده، روز چهارشنبه مورخ 1397/2/5، ساعت 12 الی 13 در سالن اجتماعات دبستان مهرآیین برگزار می گردد.

اولیای محترم لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

به ساعت جلسه توجه نمایید، چون جلسه رأس ساعت یاد شده شروع و پایان می پذیرد.

به جهت همکاری با اولیای دبستان، لطفاً بعد از اتمام جلسه، محیط دبستان را ترک نمایید.