پایه دوم موفقیت

پایه دوم موفقیت

توجه فرمایید:

مطالب اختصاصی پایه دوم موفقیت برای اولیای محترم  کلاس صرفا

بااستفاده از نام کاربری و رمز عبور قابل مشاهده می باشد لطفا با نام کاربری و رمز عبور وارد شوید

.به نام خداوند حان و خرد

مهر که می آید، پاییز آغاز می شود. برگ های درختان که شروع به ریزش می کنند، شکوفه های لبخند کودکان، یکی یکی گل می دهند.

در فضای کلاس ها. تخته سیاه ها، چشم انتظارند تا دوباره سراپا پر شوند از عطر لبخندهای هم شاگردی ها. کلمات مهربان، بی تابند تا دستی کوچک، با مداد شوق، بر صفحه های سفید دفترهای چهل برگ، بنویسدشان.

مهر، ماه مهربانی مهتاب است؛ ماه میزبانی نیمکت های عاشق درس و مدرسه، ماه شکوفایی نیلوفران در دعای نم نم باران های عاشقانه پاییز. مهر، ماه مدرسه است.

سال تحصیلی که آغاز می شود، همه ی آبشارها با کودکان کلاس اولی، صدای آب را می کشند و بادها، صدای ابرها را با باران بخش می کنند.

مهرتان مبارک

.

.

.

.