گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1کنفرانس درس 6 مطالعات اجتماعی توسط پسر عزیزم ماکان۱۳۹۷/۰۸/۲۵
2کنفرانس درس 5 مطالعات اجتماعی توسط پسر عزیزم سام۱۳۹۷/۰۸/۲۵
3هدیه های آسمانی / آشنایی با آداب زیارت۱۳۹۷/۰۸/۲۲
4علوم / تبدیل انرژی باد به انرژی حرکتی۱۳۹۷/۰۸/۲۲
5روز دانش آموز۱۳۹۷/۰۸/۲۲
6زنگ بهداشت۱۳۹۷/۰۸/۲۲
7تماشای مسابقه ی فوتبال !!!۱۳۹۷/۰۸/۲۲
8مراسم به مناسبت اربعین۱۳۹۷/۰۸/۲۲
9انتخابات شورای دانش آموزی۱۳۹۷/۰۸/۰۴
10زنگ مهارت۱۳۹۷/۰۸/۰۴
11فعالیت های مجله ی رشد۱۳۹۷/۰۷/۲۶
12علوم / تشخیص مخلوط یکنواخت از غیر یک نواخت۱۳۹۷/۰۷/۲۶
13علوم / چگونگی سریع تر حل شدن محلول ها۱۳۹۷/۰۷/۲۶
14علوم / جدا سازی مخلوط های غیر یکنواخت۱۳۹۷/۰۷/۲۶
15روز جهانی غذا۱۳۹۷/۰۷/۲۶
16روز جهانی استاندارد۱۳۹۷/۰۷/۲۶
17روز بزرگداشت حافظ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
18روز جهانی پست۱۳۹۷/۰۷/۱۹
19روز نیروی انتظامی ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
20کنفرانس های درسی۱۳۹۷/۰۷/۱۹
21مراسم صبحگاه۱۳۹۷/۰۷/۱۹
22علوم- ساخت حباب۱۳۹۷/۰۷/۱۳
23مطالعات اجتماعی- بازدید از محله۱۳۹۷/۰۷/۱۳
24روز آتش نشانی۱۳۹۷/۰۷/۱۳
25اول مهر سال تحصیلی 98-97۱۳۹۷/۰۷/۱۳