گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1جشن یلدا ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
2کنفرانس درس10مطالعات اجتماعی توسط پسر عزیزم رادمان۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3کنفرانس درس 9 مطالعات توسط پسرعزیزم محمدعماد۱۳۹۷/۰۹/۲۳
4کنفرانس درس 8مطالعات اجتماعی توسط پسر عزیزم ارسلان۱۳۹۷/۰۹/۲۳
5ساخت کاردستی به مناسیت روز نیروی دریایی۱۳۹۷/۰۹/۲۳
6زبان / بازدید از نانوایی۱۳۹۷/۰۹/۲۳
7فارسی/ نمایش درس رهایی از قفس۱۳۹۷/۰۹/۲۳
8مانور زلزله ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
9جشن میلاد پیامبر (ص)۱۳۹۷/۰۹/۰۴
10بازدید از نمایشگاه کتاب۱۳۹۷/۰۹/۰۴
11علوم / تبدیل انرژی حرکتی به انرژی گرمایی۱۳۹۷/۰۸/۳۰
12علوم/ تبدیل انرژی صوتی به انرژی حرکتی۱۳۹۷/۰۸/۳۰
13علوم/ تبدیل انرژی گرمایی به انرژی حرکتی۱۳۹۷/۰۸/۳۰
14علوم/ چرخ آبی۱۳۹۷/۰۸/۳۰
15علوم / ساخت مدار لکتریکی۱۳۹۷/۰۸/۳۰
16علوم / تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرکتی۱۳۹۷/۰۸/۳۰
17کنفرانس درس 6 مطالعات اجتماعی توسط پسر عزیزم ماکان۱۳۹۷/۰۸/۲۵
18کنفرانس درس 5 مطالعات اجتماعی توسط پسر عزیزم سام۱۳۹۷/۰۸/۲۵
19هدیه های آسمانی / آشنایی با آداب زیارت۱۳۹۷/۰۸/۲۲
20علوم / تبدیل انرژی باد به انرژی حرکتی۱۳۹۷/۰۸/۲۲
21روز دانش آموز۱۳۹۷/۰۸/۲۲
22زنگ بهداشت۱۳۹۷/۰۸/۲۲
23تماشای مسابقه ی فوتبال !!!۱۳۹۷/۰۸/۲۲
24مراسم به مناسبت اربعین۱۳۹۷/۰۸/۲۲
25انتخابات شورای دانش آموزی۱۳۹۷/۰۸/۰۴
26زنگ مهارت۱۳۹۷/۰۸/۰۴
27فعالیت های مجله ی رشد۱۳۹۷/۰۷/۲۶
28علوم / تشخیص مخلوط یکنواخت از غیر یک نواخت۱۳۹۷/۰۷/۲۶
29علوم / چگونگی سریع تر حل شدن محلول ها۱۳۹۷/۰۷/۲۶
30علوم / جدا سازی مخلوط های غیر یکنواخت۱۳۹۷/۰۷/۲۶
31روز جهانی غذا۱۳۹۷/۰۷/۲۶
32روز جهانی استاندارد۱۳۹۷/۰۷/۲۶
33روز بزرگداشت حافظ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
34روز جهانی پست۱۳۹۷/۰۷/۱۹
35روز نیروی انتظامی ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
36کنفرانس های درسی۱۳۹۷/۰۷/۱۹
37مراسم صبحگاه۱۳۹۷/۰۷/۱۹
38علوم- ساخت حباب۱۳۹۷/۰۷/۱۳
39مطالعات اجتماعی- بازدید از محله۱۳۹۷/۰۷/۱۳
40روز آتش نشانی۱۳۹۷/۰۷/۱۳
41اول مهر سال تحصیلی 98-97۱۳۹۷/۰۷/۱۳