فعالیت های ماه مهر

فعالیت های ماه مهر

فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت گرامی باد.

دل نوشته ای برای تک تک پسرای نازنینم

سلام
حرف های دلم را برای تو می نویسم
تا بدانی که برای من عزیز و گرامی هستی
می خواهم
به محبت حقیقی و عشق معلّمت پی ببری.
می خواهم بدانی که
در فکر و ذهن من برای تو جایی هست
و برای همیشه مال توست.
می خواهم بدانی که
آینده و سرنوشت تو برای من مهم بوده و هست

جانِ دلم

بياموز...............!           بيشتر و بهتر

و عمل كن..........!  

بگذار باور كنم رسالتم را به انجام رسانده ام .

معلم تو عاشق آموختن است پس به عشق او احترام بگذار. 

خدای بزرگ ناظر بر اعمال توست پس او را هیچ گاه فراموش نکن.

گلِ قشنگم... سعی کن دوران  زندگی ات به گونه ای بگذرد که در آینده، زمانی که  

         خاطراتت را مرور می کنی دچار پشیمانی نشوی . به دور دست بنگر و

           بهترین ها رو برای خودت تصور کن .

و بالاخره عمر و جوانی من در کلاس های درس و به شوق آموختن ،

            چه شیرین و پربار می گذرد اگر تو موفق باشی، قشنگ ترین لحظه ی عمرم زمانی است که خبر موفقیت تو را می شنوم.

              عزیزِ دلم...         موفقیت تو آرزوی من است

بالاخره خواهم توانست برای شما کاری بکنم و بن بست فکری تان را بشکنم.