کلاس ششم

منوی کلاس 1-6

کلاس ششم

به نام خداوند جان و خرد

آزمایش علوم ساخت کره زمین

................................................................................................................................................................

هفته کتاب و کتابخوانی

.......................................................................................................................................................

روز نوجوان گرامی باد

                      روز نوجوان

                                                    ...........................................................................................................................................                          

            دهه ی فجر گرامی باد

         .............................................................................................................................................................