گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1علوم حیوانات اهلی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2کاردستی فروشگاه۱۳۹۶/۱۱/۲۹
3کاردستی گربه متحرک۱۳۹۶/۱۱/۲۹
4بستنی در دفتر چهار خانه۱۳۹۶/۱۱/۲۹
5کار با بلز۱۳۹۶/۱۱/۲۹
6جایزه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
7دهه ی فجر۱۳۹۶/۱۱/۲۱
8اردوی مینی سیتی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
9بازی با لگو۱۳۹۶/۱۱/۲۱
10کاردستی با روزنامه۱۳۹۶/۱۱/۱۶
11آزمایش نوشابه و استخوان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
12آزمایش اجسام شناور در آب۱۳۹۶/۱۱/۱۶
13دهه ی فجر۱۳۹۶/۱۱/۱۵
14طراحی پروانه۱۳۹۶/۱۱/۰۹
15کاردستی پوشاک۱۳۹۶/۱۱/۰۷
16بازی مختلف با بطری۱۳۹۶/۱۱/۰۴
17روز هوای پاک۱۳۹۶/۱۱/۰۲
18آزمایش علوم۱۳۹۶/۱۱/۰۲
19روز بسیار زیبا برای بچه های کلاس۱۳۹۶/۱۱/۰۲
20کار کتاب آموزشی۱۳۹۶/۱۰/۲۷
21آناتومی بدن۱۳۹۶/۱۰/۲۷
22شمارش اعداد۱۳۹۶/۱۰/۲۰
23قفس پرنده۱۳۹۶/۱۰/۱۴
24طراحی کفشدوزک۱۳۹۶/۱۰/۱۰
25بازی فوتبال بصورت کاردستی۱۳۹۶/۱۰/۱۰
26کاردستی قاب عکس۱۳۹۶/۱۰/۰۹
27روز کتاب ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
28اعضای بدن (اسکلت)۱۳۹۶/۰۹/۰۱
29رو دانش آموز۱۳۹۶/۰۸/۲۲
30مفاهیم کوتاه و بلند با روزنامه۱۳۹۶/۰۷/۱۷
31روز جهانی کودک۱۳۹۶/۰۷/۱۷
32برگه ی آتش نشانی۱۳۹۶/۰۷/۱۶
33روز اول کلاس۱۳۹۶/۰۷/۱۲