گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1چاپ میوه ( با پیاز)۱۳۹۷/۰۹/۲۱
2نقاشی گیلان شناسی۱۳۹۷/۰۹/۲۱
3کنفراس علوم۱۳۹۷/۰۹/۲۱
4حصیر بافی۱۳۹۷/۰۹/۲۱
5ماندالا با پاستل۱۳۹۷/۰۹/۲۰
6صورت خندان با استفاده از آینه و نقاشی کشیدن۱۳۹۷/۰۹/۲۰
7نقاشی با چشم بسته۱۳۹۷/۰۹/۲۰
8کار در دفتر فیلی حلزون۱۳۹۷/۰۹/۲۰
9آموزش نشانه ی (تـ ت)۱۳۹۷/۰۹/۲۰
10غذاهای سالم و مفید۱۳۹۷/۰۹/۲۰
11بستن بند کفش به صورت گروهی۱۳۹۷/۰۹/۲۰
12آموزش عدد وخانواده۱۳۹۷/۰۹/۱۹
13کاردستی رسانه با قیجی و عدس چوب بستنی۱۳۹۷/۰۹/۱۸
14خمیر برگ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
15درست کردن کاردستی جغد۱۳۹۷/۰۹/۱۷
16چاپ دست۱۳۹۷/۰۹/۱۷
17آموزش عدد نویسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
18آزمایش علوم منظومه شمسی۱۳۹۷/۰۹/۱۴
19بازی و ریاضی با چینه۱۳۹۷/۰۹/۱۳
20مفهوم عدد 3۱۳۹۷/۰۹/۱۳
21کار چاپ با دست۱۳۹۷/۰۹/۱۳
22نقاشی با خط کش شابلونی۱۳۹۷/۰۹/۱۳
23نقاشی با دهان به مناسبت روز جهانی معلولین۱۳۹۷/۰۹/۱۲
24باغچه کوچک کشاورزی کاشت سیر۱۳۹۷/۰۹/۱۲
25کار در دفتر چهار خانه۱۳۹۷/۰۹/۱۲
26روز معلولین گرامی باد۱۳۹۷/۰۹/۱۲
27ریاضی دسته بندی با چوب کبریت۱۳۹۷/۰۹/۱۱
28لوحه نویسی با تصویر۱۳۹۷/۰۹/۱۱
29مهارت بستن بند کفش۱۳۹۷/۰۹/۱۰
30به مناسب روز نیروی دریایی۱۳۹۷/۰۹/۰۷
31تاج پاییزی۱۳۹۷/۰۹/۰۷
32کارگاه پاییزی در پارک۱۳۹۷/۰۹/۰۷
33فبک - انتخاب سر گروه و گروه بندی نو آموزان۱۳۹۷/۰۹/۰۶
34کاردستی واحد کار بهداشت و تغذیه۱۳۹۷/۰۹/۰۶
35آموزش نشانه ی (اِ ِ )۱۳۹۷/۰۹/۰۶
36آموزش ماز ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
37نقاشی خط خطی۱۳۹۷/۰۹/۰۵
38برگه ی مهارت کودک۱۳۹۷/۰۹/۰۵
39آموزش دفتر چهار خانه۱۳۹۷/۰۹/۰۵
40کاردستی مربوط به میلاد رسول اکرم(ص)۱۳۹۷/۰۹/۰۳
41میلاد حضرت رسول اکرم ص و امام جعفر صادق ع۱۳۹۷/۰۹/۰۳
42پسران سیبیلوی کلاس مهربانی۱۳۹۷/۰۸/۳۰
43مفهوم کم و زیاد با مداد رنگی۱۳۹۷/۰۸/۳۰
44کنفراس علوم توسط نو آموزان۱۳۹۷/۰۸/۳۰
45علوم - حیوان اهلی سگ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
46کتاب توپی و طراحی آن۱۳۹۷/۰۸/۳۰
47آموزش مسواک زدن توسط مربی بهداشت۱۳۹۷/۰۸/۲۹
48آموزش ماز ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
49مهارت و دست ورزی۱۳۹۷/۰۸/۲۹
50آموزش ریاضی شمارش اعداد با ماکارونی و کاموا۱۳۹۷/۰۸/۲۹
51ساختن شکل با ماکارونی۱۳۹۷/۰۸/۲۹
52علائم هشدار دهنده توسط مربی بهداشت۱۳۹۷/۰۸/۲۹
53نقاشی خلاق۱۳۹۷/۰۸/۲۸
54نقاشی با لکه ها ( پرورش و خلاقیت)۱۳۹۷/۰۸/۲۸
55آشنایی با خانه ی رنگی هدف) پرورش دقت حل مساله۱۳۹۷/۰۸/۲۸
56چاپ برگ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
57کاردستی با برگ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
58آشنایی با انواع برگ های پاییز۱۳۹۷/۰۸/۲۷
59آشنایی با بهداشت و تغذیه۱۳۹۷/۰۸/۲۷
60درست کردن کتاب قصه۱۳۹۷/۰۸/۲۶
61تزیین گنبد امام رضا با پولک۱۳۹۷/۰۸/۲۶
62 بزرگترین کتاب قصه گروهی با رنگ انگشتی۱۳۹۷/۰۸/۲۳
63کاردستی آناتومی۱۳۹۷/۰۸/۲۳
64آزمایش علوم آناتومی بدن۱۳۹۷/۰۸/۲۳
65کتاب کوچک من۱۳۹۷/۰۸/۲۳
66جشن میوه۱۳۹۷/۰۸/۲۲
67فبک ) من می خواهم کشف کنم۱۳۹۷/۰۸/۲۲
68آموزش ماز۱۳۹۷/۰۸/۲۲
69آموزش لوحه۱۳۹۷/۰۸/۲۲
70بازی منچ و مار پله۱۳۹۷/۰۸/۲۱
71آموزش در دفتر چهار خانه۱۳۹۷/۰۸/۲۱
72آموزش کتاب آموزه های دینی۱۳۹۷/۰۸/۲۱
73آموزش سایه به صورت گروهی۱۳۹۷/۰۸/۲۰
74ریاضی آموزش (زیر- رو)۱۳۹۷/۰۸/۲۰
75آشنایی با میوه های پاییزی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
76کاردستی اعضای بدن۱۳۹۷/۰۸/۱۹
77بازی لگو به صورت گروهی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
78مفهوم عدد 2۱۳۹۷/۰۸/۱۹
79کاردستی با کشیدن دست و تراشه های مدادرنگی۱۳۹۷/۰۸/۱۵
80آموزش لوحه از راست به چپ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
81کارگاه کشاورزی ( کاشت شاهی و جعفری)۱۳۹۷/۰۸/۱۴
82آموزش نشانه (ب)۱۳۹۷/۰۸/۱۴
83نقاشی درخت خیالی من۱۳۹۷/۰۸/۱۴
84برگه ی اعضای بدن به صورت وصل کردنی۱۳۹۷/۰۸/۱۴
85جایزه روز دانش آموز۱۳۹۷/۰۸/۱۳
86فکر برتر در دفتر چهار خانه۱۳۹۷/۰۸/۱۳
87ماندالابه صورت برگه ی آموزشی۱۳۹۷/۰۸/۱۳
88چک بهداشتی توسط (مربی بهداشت)۱۳۹۷/۰۸/۱۳
89فبک ) شناخت احساس خود با پازل۱۳۹۷/۰۸/۱۳
90خلاقیت و دست سازه با نمک۱۳۹۷/۰۸/۱۲
91آموزش صداها (اَ َ ) با خمیر۱۳۹۷/۰۸/۰۹
92نمایش خلاق۱۳۹۷/۰۸/۰۹
93آزمایش علوم (ترکیب رنگ ها)۱۳۹۷/۰۸/۰۹
94آموزش صدا۱۳۹۷/۰۸/۰۹
95کاردستی با چوب کبریت۱۳۹۷/۰۸/۰۹
96کار با گواش ( ترکیب رنگ)۱۳۹۷/۰۸/۰۶
97خلاقیت با مدادشمعی۱۳۹۷/۰۸/۰۶
98بازی تعادل۱۳۹۷/۰۸/۰۶
99ریاضی عدد 2۱۳۹۷/۰۸/۰۶
100خلاقیت با کاغذ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
101کار کتاب با قیچی و کاغذ رنگی۱۳۹۷/۰۸/۰۵
102بازی فوتبال دستی در چمن کاغذی۱۳۹۷/۰۸/۰۵
103آزمایش علوم (آب)۱۳۹۷/۰۸/۰۲
104ریاضی کار با حبوبات ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
105کار با پارچه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
106نقاشی محیط زیست۱۳۹۷/۰۸/۰۱
107فکر برتر اثر انگشت با گواش۱۳۹۷/۰۷/۳۰
108کار کتاب آموزشی با حضور استاد حبیب زاده۱۳۹۷/۰۷/۳۰
109نقاشی با فوت نی و گواش (گروهی)۱۳۹۷/۰۷/۲۸
110لوحه با رنگ انگشتی۱۳۹۷/۰۷/۲۵
111روز غذای بین المللی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
112مفهوم چپ و راست با آینه۱۳۹۷/۰۷/۲۲
113بازی و آموزش با ماکت های قوانین راهنمایی رانندگی۱۳۹۷/۰۷/۲۲
114روز استاندارد۱۳۹۷/۰۷/۲۲
115کاردستی با فکر کودک۱۳۹۷/۰۷/۲۲
116کاردستی جوجه تیغی۱۳۹۷/۰۷/۲۱
117نقاشی و کاردستی مربوط به پست۱۳۹۷/۰۷/۱۸
118بازی تعادل۱۳۹۷/۰۷/۱۶
119کاردستی به مناسبت روز جهانی کودک۱۳۹۷/۰۷/۱۶
120نقاشی آرزو۱۳۹۷/۰۷/۱۶
121نقاشی محتوا۱۳۹۷/۰۷/۱۶
122خلاقیت و دست ورزی لوحه نویسی۱۳۹۷/۰۷/۱۶
123کار گروهی روز روستا۱۳۹۷/۰۷/۱۵
124طراحی در دفتر فیلی خورشید۱۳۹۷/۰۷/۱۴
125کاردستی پرچم ایران۱۳۹۷/۰۷/۱۴
126نقاشی آموزشی خانواده۱۳۹۷/۰۷/۱۴
127نمایش با cd عروسکی۱۳۹۷/۰۷/۱۱
128بازی مهارتی۱۳۹۷/۰۷/۱۱
129بازی بالا بردن دقت شنیداری۱۳۹۷/۰۷/۱۱
130بازی بالا بردن دقت۱۳۹۷/۰۷/۱۱
131لگو بازی۱۳۹۷/۰۷/۱۰
132بازی و نمایش با حیوانات۱۳۹۷/۰۷/۱۰
133نقاشی آموزشی مدرسه۱۳۹۷/۰۷/۱۰
134بازی با خمیر۱۳۹۷/۰۷/۰۹
135 برگه ی رنگ آمیزی روز سالمند ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
136بازی پرتاب توپ و فوتبال در حیاط۱۳۹۷/۰۷/۰۹
137روز آتش نشان۱۳۹۷/۰۷/۰۸
138بازی با کارت های تصویری۱۳۹۷/۰۷/۰۸
139نقاشی با چشم بسته و حدس زدن۱۳۹۷/۰۷/۰۸
140بازی تعادل۱۳۹۷/۰۷/۰۸