گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1کنفرانس نقش سرما وگرما۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2آشنایی با شاهنامه۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3مراسم جشن 22 بهمن۱۳۹۶/۱۱/۲۲
4زندگی مورچه۱۳۹۶/۱۱/۱۳
5کنفرانس خاک۱۳۹۶/۱۱/۰۹
6کنفرانس سنگ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
7سانچی۱۳۹۶/۱۱/۰۱
8جشن یلدا۱۳۹۶/۱۰/۲۱
9کنفرانس علوم۱۳۹۶/۱۰/۲۱
10نشانه ی (او - و)۱۳۹۶/۰۸/۲۹
11نشانه ی(سـ س )۱۳۹۶/۰۸/۲۲
12املا با خمیر۱۳۹۶/۰۸/۲۱
13املا برروی بادکنک۱۳۹۶/۰۸/۲۰
14موشک نشانه ی(مـ م )۱۳۹۶/۰۸/۱۷
15بهداشت دهان ودندان۱۳۹۶/۰۸/۱۴
16تقارن۱۳۹۶/۰۸/۱۴
17آموزش فارسی با بازی وکار گروهی۱۳۹۶/۰۸/۱۰
18بخش جانوران۱۳۹۶/۰۸/۰۸
19محیط زیست (کاشت)۱۳۹۶/۰۸/۰۳
20دست ورزی (مهارت کار با ابزار)۱۳۹۶/۰۷/۲۶
21آموزش چوب خط۱۳۹۶/۰۷/۲۴
22حواس پنجگانه۱۳۹۶/۰۷/۲۰
23علوم (زیر آب ،روی آب)۱۳۹۶/۰۷/۱۶
24روز جهانی کودک۱۳۹۶/۰۷/۱۶
25آموزش جدول مربع های شگفت انگیز۱۳۹۶/۰۷/۱۶
26آزمایش علوم - مشاهده۱۳۹۶/۰۷/۱۵
27کلاس ما (طرح تشویق)۱۳۹۶/۰۷/۰۷