گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1ظ مثل ظرف بچگی ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
2درس علوم ،سرد و گرم۱۳۹۸/۰۲/۰۳
3ایجادانگیزه برای صدای (ح)۱۳۹۸/۰۲/۰۳
4تکلیف مهارتی ودستکش جادویی۱۳۹۸/۰۱/۲۱
5تکلیف مهارتی ودستکش جادویی۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6روزهای پایانی سال 1397،کلاس مهربانی۱۳۹۷/۱۲/۲۳
7ایجادانگیزه برای صدای عین ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
8ایجادانگیزه برای صدای (ذ)۱۳۹۷/۱۲/۲۱
9تنگ ماهی قرمز من۱۳۹۷/۱۲/۲۱
10سال 98 ،سال خوک ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
11خانه تکانی، کلاس دوستی۱۳۹۷/۱۲/۱۸
12روز درخت کاری ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
13ص مثل صابون،۱۳۹۷/۱۲/۱۴
14داستان خوانی ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
15تکلیف خلاق، ومهارتی۱۳۹۷/۱۲/۰۲
16هوا،و ساخت حباب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
17تلفیق علوم و کاردستی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
18فلسفه با کودک، کنترل خشم،دوستی دوباره۱۳۹۷/۱۱/۲۸
19یه روز در سینما۱۳۹۷/۱۱/۲۰
20ایجا انگیزه در تدریس ج،۱۳۹۷/۱۱/۱۴
21ساخت رحل قرآن ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
22سازه های بازیافتی۱۳۹۷/۱۱/۱۲
23چی بسازم ،ابزار به ما کمک میکنند۱۳۹۷/۱۱/۰۳
24سنگ سیترین،سیدوالارضا رضوی نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
25ف مثل فرفره۱۳۹۷/۱۱/۰۱
26سازه های سنگی ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
27سنگ کهربا،ارایه دهنده سید رادمهر محرم پور۱۳۹۷/۱۰/۳۰
28سنگ یاقوت، سپهر حاج علی افضلی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
29دنیای سنگها،مهدی کیانی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
30سنگ آتش زا،رایان لایق پور۱۳۹۷/۱۰/۲۸
31سنگ رسوبی،کنفرانس محمد امین سجادی۱۳۹۷/۱۰/۲۸
32سنگ فیروزه،مهرادلقمانی۱۳۹۷/۱۰/۲۸
33سنگ های آتشفشانی، ،محمدپارسا امیر احمدی۱۳۹۷/۱۰/۲۳
34سنگ های آذرین،کنفرانس دهنده، رادین شاهین کاذ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
35سنگ رسوبی ،کنفرانس دهنده میلاد کریمی۱۳۹۷/۱۰/۲۳
36کنفرانس علوم ،سنگ یشم ،برسام وظیفه شناس ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
37ایجاد انگیزه برای صدای (و)۱۳۹۷/۱۰/۲۲
38روز پرستار گرامی باد ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
39ایجاد انگیزه برای نشانه ک،مثل کفش۱۳۹۷/۱۰/۱۶
40ایجاد انگیزه برای نشانه (ی)۱۳۹۷/۱۰/۰۶
41ش مثل ماشین۱۳۹۷/۱۰/۰۴
42ایجاد انگیزه نشانه اِ _ِ_ مثل شانه۱۳۹۷/۰۹/۲۸
43تثبیت تقارن و قرینه۱۳۹۷/۰۹/۱۷
44ن نجّاری،ن نرده۱۳۹۷/۰۹/۱۷
45کارگاه، علوم، گیاهان. سبزیجات، رنگهای گیاهی۱۳۹۷/۰۹/۱۶
46روزمعلولین گرامی باد۱۳۹۷/۰۹/۱۶
47ر مثل مادر۱۳۹۷/۰۹/۱۶
48کارت بازی با نشانه ها۱۳۹۷/۰۹/۰۹
49ایجاد انگیزه برای (ت)۱۳۹۷/۰۹/۰۹
50ایجاد انگیزه نشانه (او_و)۱۳۹۷/۰۹/۰۹
51ایجاد انگیزه برای نشانه (سـ س)۱۳۹۷/۰۹/۰۲
52ایجاد انگیزه نشانه مـ م۱۳۹۷/۰۹/۰۲
53ایجاد انگیزه نشانه (بـ ب)۱۳۹۷/۰۹/۰۲
54تحقیقات جانوران ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
55دیکته آردی،برای نشانه (د) ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
56تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
57دیکته پای تخته ای ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
58مفهوم عدد،با چینه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
59دیکته اول من دیکته بادکنکی۱۳۹۷/۰۸/۱۳
60کلاژه صدای آا ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
61درس تقارن ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
62شروع تدریس صدای آ ا۱۳۹۷/۰۸/۰۶
63بازی با آب ،درصدای آ ا۱۳۹۷/۰۸/۰۶
64انگیزه صدای ( آ ا )۱۳۹۷/۰۸/۰۶
65جشن انار، نگاره دهم، شعر انار۱۳۹۷/۰۸/۰۲
66تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
67جشن قرآن ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
68ریاضی و چوب خط۱۳۹۷/۰۷/۲۹
69زنگ ریاضی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
70سالم باش، شاد باش ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
71تقویت عضلات ظریف ،تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
72تقویت مهارت دست ورزی شابلون کشی. ریاضی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
73علوم. حواس پنجگانه، آزمایش، شادابی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
74مهارت برای تقویت چشم ودست۱۳۹۷/۰۷/۲۴
75روزجهانی کودک ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
76روز جهانی کودک مبارک۱۳۹۷/۰۷/۱۶
77تکلیف مهارتی ،گره زدن۱۳۹۷/۰۷/۱۶
78علوم. مشاهده ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
79جدول شگفت انگیز ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
80الگویابی با ماکارونی۱۳۹۷/۰۷/۱۶