گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1هوا،و ساخت حباب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
2تلفیق علوم و کاردستی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
3فلسفه با کودک، کنترل خشم،دوستی دوباره۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4یه روز در سینما۱۳۹۷/۱۱/۲۰
5ایجا انگیزه در تدریس ج،۱۳۹۷/۱۱/۱۴
6ساخت رحل قرآن ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
7سازه های بازیافتی۱۳۹۷/۱۱/۱۲
8چی بسازم ،ابزار به ما کمک میکنند۱۳۹۷/۱۱/۰۳
9سنگ سیترین،سیدوالارضا رضوی نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
10ف مثل فرفره۱۳۹۷/۱۱/۰۱
11سازه های سنگی ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
12سنگ کهربا،ارایه دهنده سید رادمهر محرم پور۱۳۹۷/۱۰/۳۰
13سنگ یاقوت، سپهر حاج علی افضلی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
14دنیای سنگها،مهدی کیانی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
15سنگ آتش زا،رایان لایق پور۱۳۹۷/۱۰/۲۸
16سنگ رسوبی،کنفرانس محمد امین سجادی۱۳۹۷/۱۰/۲۸
17سنگ فیروزه،مهرادلقمانی۱۳۹۷/۱۰/۲۸
18سنگ های آتشفشانی، ،محمدپارسا امیر احمدی۱۳۹۷/۱۰/۲۳
19سنگ های آذرین،کنفرانس دهنده، رادین شاهین کاذ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
20سنگ رسوبی ،کنفرانس دهنده میلاد کریمی۱۳۹۷/۱۰/۲۳
21کنفرانس علوم ،سنگ یشم ،برسام وظیفه شناس ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
22ایجاد انگیزه برای صدای (و)۱۳۹۷/۱۰/۲۲
23روز پرستار گرامی باد ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
24ایجاد انگیزه برای نشانه ک،مثل کفش۱۳۹۷/۱۰/۱۶
25ایجاد انگیزه برای نشانه (ی)۱۳۹۷/۱۰/۰۶
26ش مثل ماشین۱۳۹۷/۱۰/۰۴
27ایجاد انگیزه نشانه اِ _ِ_ مثل شانه۱۳۹۷/۰۹/۲۸
28تثبیت تقارن و قرینه۱۳۹۷/۰۹/۱۷
29ن نجّاری،ن نرده۱۳۹۷/۰۹/۱۷
30کارگاه، علوم، گیاهان. سبزیجات، رنگهای گیاهی۱۳۹۷/۰۹/۱۶
31روزمعلولین گرامی باد۱۳۹۷/۰۹/۱۶
32ر مثل مادر۱۳۹۷/۰۹/۱۶
33کارت بازی با نشانه ها۱۳۹۷/۰۹/۰۹
34ایجاد انگیزه برای (ت)۱۳۹۷/۰۹/۰۹
35ایجاد انگیزه نشانه (او_و)۱۳۹۷/۰۹/۰۹
36ایجاد انگیزه برای نشانه (سـ س)۱۳۹۷/۰۹/۰۲
37ایجاد انگیزه نشانه مـ م۱۳۹۷/۰۹/۰۲
38ایجاد انگیزه نشانه (بـ ب)۱۳۹۷/۰۹/۰۲
39تحقیقات جانوران ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
40دیکته آردی،برای نشانه (د) ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
41تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
42دیکته پای تخته ای ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
43مفهوم عدد،با چینه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
44دیکته اول من دیکته بادکنکی۱۳۹۷/۰۸/۱۳
45کلاژه صدای آا ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
46درس تقارن ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
47شروع تدریس صدای آ ا۱۳۹۷/۰۸/۰۶
48بازی با آب ،درصدای آ ا۱۳۹۷/۰۸/۰۶
49انگیزه صدای ( آ ا )۱۳۹۷/۰۸/۰۶
50جشن انار، نگاره دهم، شعر انار۱۳۹۷/۰۸/۰۲
51تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
52جشن قرآن ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
53ریاضی و چوب خط۱۳۹۷/۰۷/۲۹
54زنگ ریاضی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
55سالم باش، شاد باش ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
56تقویت عضلات ظریف ،تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
57تقویت مهارت دست ورزی شابلون کشی. ریاضی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
58علوم. حواس پنجگانه، آزمایش، شادابی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
59مهارت برای تقویت چشم ودست۱۳۹۷/۰۷/۲۴
60روزجهانی کودک ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
61روز جهانی کودک مبارک۱۳۹۷/۰۷/۱۶
62تکلیف مهارتی ،گره زدن۱۳۹۷/۰۷/۱۶
63علوم. مشاهده ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
64جدول شگفت انگیز ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
65الگویابی با ماکارونی۱۳۹۷/۰۷/۱۶