گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1آماده سازی رحل با کمک اولیا۱۳۹۷/۱۰/۲۹
2ارائه کنفرانس آقای دل پریش(با موضوع آب وآلودگی ها)۱۳۹۷/۱۰/۰۷
3مشاهده ی گیاهان در پارک۱۳۹۷/۰۹/۲۷
4ارائه کنفرانس توسط آقای برزوئیان (گیاه بو مادران)۱۳۹۷/۰۹/۲۷
5ارائه کنفرانس توسط آقای دل پریش (موضوع زرد چوبه)۱۳۹۷/۰۹/۲۷
6ارائه کنفرانس آقای جوادی (با موضوع کاکتوس)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
7ارائه کنفرانس آقای پورتحویلی(با موضوع آلوئه ورا)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
8ارائه کنفرانس آقای فرخنده (با موضوع دارچین)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
9ارائه کنفرانس آقای وطن دوست(با موضوع چای) ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
10ارائه کنفرانس توسط آقای کارن(با موضوع بهار نارنج)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
11ارائه کنفرانس توسط آقای جعفری(با موضوع جعفری)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
12ارائه کنفرانس توسط آقای بخشی پور(با موضوع هویج)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
13ارائه کنفرانس آقای برزوئیان (با موضوع زیره)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
14ارائه کنفرانس آقای سرگل باموضوع (بید مشک)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
15ارائه کنفرانس توسط آقای فتحی با موضوع (نعناع)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
16آشنایی با دنیای گیاهان۱۳۹۷/۰۹/۱۶
17ارائه کنفرانس توسط آقای سوشیانت(با موضوع گلاب)۱۳۹۷/۰۹/۱۶
18املا ی پاتخته ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
19ارائه کنفرانس توسط آقای وطن دوست۱۳۹۷/۰۹/۰۵
20ارائه کنفرانس توسط آقای پورتحویلی۱۳۹۷/۰۹/۰۵
21ارائه کنفرانس جوجه تیغی (توسط آقای نوروزی)۱۳۹۷/۰۹/۰۵
22ایجاد انگیزه برای نشانه ی(سـ س)۱۳۹۷/۰۸/۲۹
23ارائه کنفرانس توسط آقای رهان حاجی زاده۱۳۹۷/۰۸/۲۹
24ارائه کنفرانس توسط آقای امیر علی جوادی۱۳۹۷/۰۸/۲۹
25ارائه کنفرانس توسط آقای (حسین زاده) با موضوع خرگوش۱۳۹۷/۰۸/۲۲
26ارائه کنفرانس توسط آقای جعفری (با موضوع گاو میش)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
27ارائه کنفرانس توسط آقای بخشی پور(با موضوع روباه)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
28ارائه کنفرانس توسط آقای غفاری با موضوع(توکان)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
29ارائه کنفرانس توسط آقای فقیهی با موضوع (همستر)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
30املا با کارت بازی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
31ارائه کنفرانس توسط آقای کارن رهنمای مشتاق۱۳۹۷/۰۸/۱۹
32ارائه کنفرانس توسط آقای(برزوئیان)با موضوع لاک پشت۱۳۹۷/۰۸/۱۹
33ارائه کنفرانس توسط آقای (طاهاشادمان)۱۳۹۷/۰۸/۱۹
34ارائه کنفرانس توسط آقای مهراد فتحی با موضوع (اَسب)۱۳۹۷/۰۸/۱۹
35ارائه کنفرانس توسط آقای فرخنده با موضوع (لاک پشت)۱۳۹۷/۰۸/۱۷
36ایجاد انگیزه (بـ ب)۱۳۹۷/۰۸/۱۴
37املا بر روی بادکنک۱۳۹۷/۰۸/۱۴
38کنفرانس توسط محققان کوچک وپر تلاش لبخند۱۳۹۷/۰۸/۱۴
39سالم باش وشاداب باش۱۳۹۷/۰۸/۱۴
40درک مفهوم تقارن (تلفیق ریاضی وهنر)۱۳۹۷/۰۸/۱۱
41ایجاد انگیزه (آ ا)۱۳۹۷/۰۸/۰۷
42علوم (بهداشت دهان ودندان)۱۳۹۷/۰۸/۰۴
43دست ورزی (شناخت اشکال هندسی)۱۳۹۷/۰۷/۳۰
44جشن قرآن۱۳۹۷/۰۷/۲۹
45شناخت حواس پنجگانه۱۳۹۷/۰۷/۲۰
46روند رشد از تولد تا کودکی۱۳۹۷/۰۷/۲۰
47دست ورزی وکسب مهارت های نوشتاری۱۳۹۷/۰۷/۱۶
48روز جهانی کودک۱۳۹۷/۰۷/۱۶
49آزمایش روی آب وزیر آب۱۳۹۷/۰۷/۱۶
50مشاهده ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
51دست ورزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۹