گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1ارائه کنفرانس آقای دل پریش(با موضوع آب وآلودگی ها)۱۳۹۷/۱۰/۰۷
2مشاهده ی گیاهان در پارک۱۳۹۷/۰۹/۲۷
3ارائه کنفرانس توسط آقای برزوئیان (گیاه بو مادران)۱۳۹۷/۰۹/۲۷
4ارائه کنفرانس توسط آقای دل پریش (موضوع زرد چوبه)۱۳۹۷/۰۹/۲۷
5ارائه کنفرانس آقای جوادی (با موضوع کاکتوس)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
6ارائه کنفرانس آقای پورتحویلی(با موضوع آلوئه ورا)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
7ارائه کنفرانس آقای فرخنده (با موضوع دارچین)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
8ارائه کنفرانس آقای وطن دوست(با موضوع چای) ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
9ارائه کنفرانس توسط آقای کارن(با موضوع بهار نارنج)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
10ارائه کنفرانس توسط آقای جعفری(با موضوع جعفری)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
11ارائه کنفرانس توسط آقای بخشی پور(با موضوع هویج)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
12ارائه کنفرانس آقای برزوئیان (با موضوع زیره)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
13ارائه کنفرانس آقای سرگل باموضوع (بید مشک)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
14ارائه کنفرانس توسط آقای فتحی با موضوع (نعناع)۱۳۹۷/۰۹/۱۹
15آشنایی با دنیای گیاهان۱۳۹۷/۰۹/۱۶
16ارائه کنفرانس توسط آقای سوشیانت(با موضوع گلاب)۱۳۹۷/۰۹/۱۶
17املا ی پاتخته ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
18ارائه کنفرانس توسط آقای وطن دوست۱۳۹۷/۰۹/۰۵
19ارائه کنفرانس توسط آقای پورتحویلی۱۳۹۷/۰۹/۰۵
20ارائه کنفرانس جوجه تیغی (توسط آقای نوروزی)۱۳۹۷/۰۹/۰۵
21ایجاد انگیزه برای نشانه ی(سـ س)۱۳۹۷/۰۸/۲۹
22ارائه کنفرانس توسط آقای رهان حاجی زاده۱۳۹۷/۰۸/۲۹
23ارائه کنفرانس توسط آقای امیر علی جوادی۱۳۹۷/۰۸/۲۹
24ارائه کنفرانس توسط آقای (حسین زاده) با موضوع خرگوش۱۳۹۷/۰۸/۲۲
25ارائه کنفرانس توسط آقای جعفری (با موضوع گاو میش)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
26ارائه کنفرانس توسط آقای بخشی پور(با موضوع روباه)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
27ارائه کنفرانس توسط آقای غفاری با موضوع(توکان)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
28ارائه کنفرانس توسط آقای فقیهی با موضوع (همستر)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
29املا با کارت بازی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
30ارائه کنفرانس توسط آقای کارن رهنمای مشتاق۱۳۹۷/۰۸/۱۹
31ارائه کنفرانس توسط آقای(برزوئیان)با موضوع لاک پشت۱۳۹۷/۰۸/۱۹
32ارائه کنفرانس توسط آقای (طاهاشادمان)۱۳۹۷/۰۸/۱۹
33ارائه کنفرانس توسط آقای مهراد فتحی با موضوع (اَسب)۱۳۹۷/۰۸/۱۹
34ارائه کنفرانس توسط آقای فرخنده با موضوع (لاک پشت)۱۳۹۷/۰۸/۱۷
35ایجاد انگیزه (بـ ب)۱۳۹۷/۰۸/۱۴
36املا بر روی بادکنک۱۳۹۷/۰۸/۱۴
37کنفرانس توسط محققان کوچک وپر تلاش لبخند۱۳۹۷/۰۸/۱۴
38سالم باش وشاداب باش۱۳۹۷/۰۸/۱۴
39درک مفهوم تقارن (تلفیق ریاضی وهنر)۱۳۹۷/۰۸/۱۱
40ایجاد انگیزه (آ ا)۱۳۹۷/۰۸/۰۷
41علوم (بهداشت دهان ودندان)۱۳۹۷/۰۸/۰۴
42دست ورزی (شناخت اشکال هندسی)۱۳۹۷/۰۷/۳۰
43جشن قرآن۱۳۹۷/۰۷/۲۹
44شناخت حواس پنجگانه۱۳۹۷/۰۷/۲۰
45روند رشد از تولد تا کودکی۱۳۹۷/۰۷/۲۰
46دست ورزی وکسب مهارت های نوشتاری۱۳۹۷/۰۷/۱۶
47روز جهانی کودک۱۳۹۷/۰۷/۱۶
48آزمایش روی آب وزیر آب۱۳۹۷/۰۷/۱۶
49مشاهده ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
50دست ورزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۹