چارت اداری - آموزشی

چارت اداری - آموزشی

تصویر مشخصات

  نام : غلامرضا

  نام خانوادگی : ذوالفقاری

  سمت : مدیر و مؤسس

  نام : عباس

  نام خانوادگی : طالب پور

  سمت : معاونت اداری - مالی 


 

  نام : فرانگیز

  نام خانوادگی : شیرزاد

  سمت : معاونت آموزشی

 

  نام : لیلا

  نام خانوادگی : صدیقی

  سمت : معاونت پرورشی

  نام : کامیاب

  نام خانوادگی : ذوالفقاری

  سمت : معاونت تحقیق ، توسعه و پژوهش  و  مسئول دپارتمان R & D

  نام : رضا

  نام خانوادگی : خارائی

  سمت : معاونت اجرایی  و مسئول دپارتمان IT

  نام : مریم

  نام خانوادگی : صافدل

 سمت : آموزگار پیش دبستان

  نام : لیلا

  نام خانوادگی : زرکامی

 سمت : آموزگار پیش دبستان

  نام : سیده مریم

  نام خانوادگی : افضلی

 سمت : آموزگار پایه اول

  نام : ندا

  نام خانوادگی : گودرزی

سمت : آموزگار پایه اول

  نام : منیژه

  نام خانوادگی : تقابنی

 سمت : آموزگار پایه اول

  نام : طاهره

  نام خانوادگی : انشایی

 سمت : آموزگار پایه دوم

  نام : میترا

  نام خانوادگی : خبازی

 سمت : آموزگار پایه دوم

  نام : هاجر

  نام خانوادگی : خبازی

 سمت : آموزگار پایه سوم

  نام : الهام

  نام خانوادگی : رضایی

 سمت : آموزگار پایه سوم

  نام : هدی

  نام خانوادگی : جمالی

 سمت : آموزگار پایه سوم

  نام : زهرا

  نام خانوادگی : کاظمی

 سمت : آموزگار پایه چهارم

  نام : کبری

  نام خانوادگی : رجب زاده

 سمت : آموزگار پایه چهارم

  نام : لیدا

  نام خانوادگی : خاکسار

 سمت : آموزگار پایه چهارم

  نام : مریم

  نام خانوادگی : فاتحین نسل

 سمت : آموزگار پایه پنجم

  نام : ریحانه

  نام خانوادگی : رجائی

 سمت : آموزگار پایه پنجم

  نام : سهیل

  نام خانوادگی : پورملک

 سمت : آموزگار پایه ششم

  نام : معصومه

  نام خانوادگی : بیگلری

 سمت : کارشناس دپارتمان  IT

  نام : سارا

  نام خانوادگی : رضازاده

 سمت : کارشناس  دپارتمان IT

  نام : بیتا

  نام خانوادگی : خداجو

 سمت : کارشناس دپارتمان  IT

  نام : مارال

  نام خانوادگی : امیری

 سمت : کارشناس ارشد دپارتمان  R&D  

 

  نام : حبیب

  نام خانوادگی : مسگر

 سمت : مربی ورزش - فوتبال 

 

  نام : شهرام

  نام خانوادگی : مهدی زاده

 سمت : مربی ورزش - ژیمناستیک و  مهارت های حرکتی

  نام : فهیمه

  نام خانوادگی : سرور حقیقی

 سمت : مربی هنر

 

  نام : آمنه

  نام خانوادگی : کریم بخش

 سمت : مربی هنر

  نام : راما

  نام خانوادگی : احمدی

 سمت : مدرس زبان

  نام : شادی

  نام خانوادگی : صحتی

 سمت : مدرس زبان

  نام : شادی

  نام خانوادگی : شاملی

 سمت : مدرس زبان