تاثیرات شگفت انگیز هنر بر کودکان

تاثیرات شگفت انگیز هنر بر کودکان

با اینکه هنر همیشه جنبه تفریح جانبی داشته, اما در حقیقت نقشی کلیدی در یادگیری و پیشرفت کودکان دارد. مثلا نقاش کشیدن ساده کودکان باعث بالا رفتن اعتماد به نفس در آنها, پیشرفت مهارتهای ظریف حرکتی, یادپیری خواندن و تقویت قدرت تحلیلشان می شود  . هنر همچنین باعث می شود بچه ها   احساسات خود را درست کنترل کنند و زندگی اجتماعی بهتری داشته باشند.