بازدید دانش آموزان پایه سوم از موزه میراث فرهنگی گیلان

بازدید دانش آموزان پایه سوم از موزه میراث فرهنگی گیلان

دوشنبه ، 11 بهمن 1395

روز دوشنبه 1395/11/11 دانش آموزان پایه سوم همراه با معلمان خود برای بازدید از گنجینه های باستانی به موزه ی میراث فرهنگی و گردشگری استان رفتند.

در آنجا از موزه ی مردم شناسی که بیانگر فرهنگ و آیین و نوع پوشش بومی و آیینی گیلان بود بازدید کردند و با ابزارهای دوران قدیم آشنا شدند.

در بخش موزه ی آثار باستانی از گنجینه هایی که زیر خاک بیرون آمده بود، بازید کردند و مسئولین موزه برای دانش آموزان توضیحات کاملی دادند.

بازدید دانش آموزان پایه سوم از موزه میراث فرهنگی گیلانبازدید دانش آموزان پایه سوم از موزه میراث فرهنگی گیلان

 

بازدید دانش آموزان پایه سوم از موزه میراث فرهنگی گیلان

بازدید دانش آموزان پایه سوم از موزه میراث فرهنگی گیلان

 برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.