بازدید دانش آموزان پایه چهارم از موزه مردم شناسی و باستان شناسی رشت

بازدید دانش آموزان پایه چهارم از موزه مردم شناسی و باستان شناسی رشت

یکشنبه ، 30 دی 1397

بازدید دانش آموزان پایه ششم از موزه میراث فرهنگی گیلان

روز یکشنبه 1397/10/30 دانش آموزان پایه چهارم همراه با معلمان مربوطه برای بازدید از گنجینه های باستانی به موزه مردم شناسی و باستان شناسی رشت رفتند. در آنجا از موزه ی مردم شناسی که بیانگر فرهنگ و آیین و نوع پوشش بومی و آیینی گیلان بود بازدید کردند و با ابزارهای دوران قدیم آشنا شدند. در بخش موزه ی آثار باستانی از گنجینه هایی که زیر خاک بیرون آمده بود، بازید کردند و مسئولین موزه برای دانش آموزان توضیحات کاملی دادند.

بازدید دانش آموزان پایه ششم از موزه میراث فرهنگی گیلان

 برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.