جشن چهارشنبه سوری در دبستان مهرآیین

جشن چهارشنبه سوری در دبستان مهرآیین

چهارشنبه ، 25 اسفند 1395

امسال نیز همچون سال های گذشته با نزدیک شدن به آخرین چهارشنبه سال، در دبستان مهرآیین جشن چهارشنبه سوری برگزار شد و دانش آموزان با همراهی آموزگاران خود از روی آتش پریدند..

جشن چهارشنبه سوری در دبستان مهرآیین

جشن چهارشنبه سوری در دبستان مهرآیین

جشن چهارشنبه سوری در دبستان مهرآیین

برای مشاهده عکس های بیشتر به گالری تصاویر مراجعه فرمایید.