اردوی تفریحی قصر بازی

اردوی تفریحی قصر بازی

سه شنبه ، 29 فروردین 1396

روز سه شنبه مورخ 1396/01/29 دانش آموزان پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم به همراه آموزگاران و پرسنل دبستان  به اردوی قصر بازی رفتند و یک روز مفرح و شاد برای آنها رقم خورد.

اردوی تفریحی قصر بازیاردوی تفریحی قصر بازی

اردوی تفریحی قصر بازی

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.