جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

جشن پایانی افتخارآفرینان نهمین دوره چالش بین المللی ریاضیات کانگورو در ایران

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

تنها دو نماینده از استان گیلان دانش آموزان «هیراد حسن پور» از واحد پسران و «سها نصیری کما» از واحد دختران مجموعه مدارس مهرآیین، در جشن پایانی نهمین دوره چالش بین المللی ریاضیات کانگورو در ایران شرکت نمودند و از این دانش آموزان برگزیده، تقدیر به عمل آمد.

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو

جشن پایانی نهمین جشنواره ریاضیات کانگورو