مراسم بازگشایی مدارس در روز اول مهر

مراسم بازگشایی مدارس در روز اول مهر

شنبه ، 1 مهر 1396

مراسم بازگشایی مدارس در روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید

روز شنبه، اول مهر 1396، زنگ مهر در مدرسه مهرآیین همزمان با سایر مدارس کشور طنین انداز شد و پسران مهرآیینی با بدرقه والدین و استقبال مدیریت و پرسنل دبستان رسماً راهی کلاس های درس شدند.

به امید موفقیت های روزافزون برای شکوفه های امید مهرآیین

 

 

مراسم بازگشایی مدارس در روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید

مراسم بازگشایی مدارس در روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید

مراسم بازگشایی مدارس در روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید

مراسم بازگشایی مدارس در روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید