برگزاری جلسه اولیا با معلم هر پایه

برگزاری جلسه اولیا با معلم هر پایه

برگزاری جلسه اولیا با معلم هر پایه

جلسه ماه بهمن اولیا با آموزگار هر پایه در دبستان پسرانه مهرآیین برگزار گردید.

برگزاری جلسه اولیا با معلم هر پایه

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.