اجرای نمایش هفت خوان رستم به روایت طنز توسط دانش آموزان پایه ششم

اجرای نمایش هفت خوان رستم به روایت طنز توسط دانش آموزان پایه ششم

اجرای نمایش هفت خوان رستم به روایت طنز توسط دانش آموزان پایه ششم

روز یکشنبه مورخ 1398/11/06 دانش آموزان پایه ششم کلاس خانم قویدل با اجرای هنرمندانه نمایش هفت خوان رستم به روایت طنز لحظات مفرحی را همراه با آموزش بخشی از شاهنامه فردوسی تجربه کردند.

اجرای نمایش هفت خوان رستم به روایت طنز توسط دانش آموزان پایه ششم برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.