بازدید دانش آموزان پایه دوم از دامپزشکی

بازدید دانش آموزان پایه دوم از دامپزشکی

بازدید دانش آموزان پایه دوم از دامپزشکی

روز دوشنبه مورخ 1398/07/15 دانش آموزان عزیز پایه دوم به مناسبت روز جهانی دامپزشکی به بازدید دامپزشکی رفتند.

با تشکر از زحمات اولیای محترم دانش آموز پایه دوم جناب آقای دکتر دل پریش

بازدید دانش آموزان پایه دوم از دامپزشکی

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.