کارگاه های تخصصی و دانش افزایی معلمان مجموعه مدارس مهرآیین «تابستان 1398»

کارگاه های تخصصی و دانش افزایی معلمان مجموعه مدارس مهرآیین «تابستان 1398»

کارگاه های تخصصی و دانش افزایی معلمان مجموعه مدارس مهرآیین «تابستان 1398»

کارگاه های تخصصی و دانش افزایی معلمان مجموعه مدارس مهرآیین در تابستان 1398  در مکان دبستان پسرانه مهرآیین برگزار گردید.

کارگاه های تخصصی و دانش افزایی معلمان مجموعه مدارس مهرآیین «تابستان 1398»

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.