جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه ششم

جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه ششم

جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه ششم

روز دوشنبه مورخ 1398/01/26 جلسه تخصصی مشاوره استاد حبیب زاده با موضوع «کنترل استرس» برای دانش آموزان پایه ششم در دبستان مهرآیین برگزار گردید.

جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه ششم

 برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.