کمپین «نه به چهارشنبه سوری خطرناک»

کمپین «نه به چهارشنبه سوری خطرناک»

کمپین «نه به چهارشنبه سوری خطرناک»

روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 دبستان مهرآیین با دعوت از کارشناسان آتش نشانی و برگزاری مراسم و آموزش در مورد چهارشنبه سوری امن در کمپین «نه به چهارشنبه سوری خطرناک» شرکت نمودند.

کمپین «نه به چهارشنبه سوری خطرناک»

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.