افتخارآفرینی دانش آموزان مهرآیینی در مرحله منطقه ای

افتخارآفرینی دانش آموزان مهرآیینی در مرحله منطقه ای

افتخارآفرینی دانش آموزان مهرآیینی در مرحله منطقه ای

شایان ذکر است که مدیریت دبستان مهرآیین از کلیه پذیرفته شدگان و شرکت کنندگان در طرح جابربن حیان تقدیر و تشکر می نماید و قدردان زحمات دانش آموزان و خانواده محترمشان می باشد. پیشرفت روزافزون دانش آموزان در عرصه های مختلف علمی آرزوی ماست.

افتخارآفرینی دانش آموزان مهرآیینی در مرحله منطقه ای