فراخوان مسابقه ی جهانی نقاشی سازمان بهداشت جهانی 2019

فراخوان مسابقه ی جهانی نقاشی سازمان بهداشت جهانی 2019

فراخوان مسابقه ی جهانی نقاشی سازمان بهداشت جهانی 2019

با عر ض سلام و احترام حضور اولیای محترم دانش آموزان دبستان هوشمند مهرآیین،

مسابقه ی نقاشی با موضوع « مراقبت بهداشت اولیّه بر ای پوشش همگانی سلامت با شعار سلامت برای همه توسط همه» در سطح دانش آموزی، رده ی سنی 18- 8 سال با هدف بر خورداری تمامی افراد و جوامع از خدمات سلامت بدون تحمل های مالی آن برگزار می گردد.

دانش آموزان نقاشی های خود را حد اکثر تا تاریخ 26/ 11 /1397 به آدر س : تهران شهرک قدس، فاز 5، بلوار ایوانک شرقی، ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C ، طبقه ی 12 دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت، صندق پستی 1565 – 14665 ارسال نمایند.

نقاشی ها در برگه های A3  یا A4   به صورت طراحی یا نقاشی کشیده شده و ارسال شود.

فرم شناسنامه ی اثر که در زیر مشاهده می کنید، حتما باید تکمیل شده و با نقاشی ارسال گردد.

فراخوان مسابقه ی جهانی نقاشی سازمان بهداشت جهانی 2019

نقاشی های بدون فرم مورد داوری قرار  نمی گیرند.

طبق بخشنامه آموزش و پرورش به شماره 3702/35317/907، مقام های اول تا پنجم به ترتیب ، 200 – 175 – 150 – 125 و 100 دلار به همراه لوح سپاس دریافت می نمایند.