فعالیت های دانش آموزان در ایام الله دهه فجر

فعالیت های دانش آموزان در ایام الله دهه فجر

فعالیت های دانش آموزان در ایام الله دهه فجر

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران / اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره‏ های همّت جوشیده خون غیرت / بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد / بر پهندشت باور، خالی است جای یاران . . .

عملکرد و فعالیت های پسران خلاق مهرآیینی در ایام الله دهه فجر

فعالیت های دانش آموزان در ایام الله دهه فجر

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.