بازدید علمی و پژوهشی دانش آموزان پایه دوم از کارگاه سرکه سیب

بازدید علمی و پژوهشی دانش آموزان پایه دوم از کارگاه سرکه سیب

بازدید علمی و پژوهشی دانش آموزان پایه دوم از کارگاه سرکه سیب

بدینوسیله مراتب سپاسگزاری خود را از شما اولیاء گرامی دانش آموز یاسین فرزانه و سرکار خانم دکتر حسن پور که زمینه پذیرایی و بازدید از آن مکان بسیار زیبای علمی و پژوهشی را فراهم نمودید اعلام می دارم. تداوم توفیق شما در عرصه خدمت رسانی به آحاد مردم را از خداوند متعال خواهانم.

مدیر دبستان پسرانه مهرآیین

بازدید علمی و پژوهشی دانش آموزان پایه دوم از کارگاه سرکه سیب

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.