آموزش فنی و تخصصی برای دانش آموزان پایه پنجم

آموزش فنی و تخصصی برای دانش آموزان پایه پنجم

آموزش فنی و تخصصی برای دانش آموزان پایه پنجم

روز سه شنبه مورخ 1397/09/13 دانش آموزان پایه پنجم کلاس 51، در زنگ مهارت های فردی، کار مکانیکی انجام دادند و طرز کار یکی از قطعات خودروی سواری برای دانش آموزان تشریح شد و دانش آموزان با باز کردن این قطعه از خودرو با اجزای داخلی آن آشنا شدند.

آموزش فنی و تخصصی برای دانش آموزان پایه پنجم

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.