روز جهانی معلولین گرامی باد

روز جهانی معلولین گرامی باد

روز جهانی معلولین گرامی باد

شکرگذاری از خداوند متعال برای داشتن بدنی سالم و آشنایی با مشکلات معلولین عزیز

روز جهانی معلولین گرامی باد

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.