گرامیداشت روز دامپزشکی

گرامیداشت روز دامپزشکی

روز دامپزشکی گرامی باد

تا همتت ای دامپزشک باقیست
دستان تو نعمت الهی است
روز دامپزشک گرامی با
د.روز دامپزشکی گرامی باد

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.