اطلاعیه مهم در مورد اندازه گیری لباس فرم دانش آموزان پایه های پیش دبستان تا ششم، سال تحصیلی 99-1398

اطلاعیه مهم در مورد اندازه گیری لباس فرم دانش آموزان پایه های پیش دبستان تا ششم، سال تحصیلی 99-1398

چهارشنبه ، 16 مرداد 1398

 

اطلاعیه مهم در مورد اندازه گیری لباس فرم دانش آموزان پایه های اول تا ششم سال تحصیلی 98-1397

قابل توجه اولیای محترم پایه های پیش دبستان تا ششم، جدول زمان بندی اندازه گیری لباس فرم دانش آموزان را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید.

اطلاعیه مهم در مورد اندازه گیری لباس فرم دانش آموزان پایه های  پیش دبستان تا ششم، سال تحصیلی 99-1398

 

یادآوری:

1- با توجه به ازدحام حضور در ایام فوق، از اولیاء محترم درخواست می گردد، حتماً در روزها و ساعات تعیین شده همان پایه برای اندازه گیری لباس اقدام نمایند.

2- همراهی یکی از والدین جهت اندازه گیری لباس دانش اموز ضروری می باشد.