بازدید تفریحی تابستانی دانش آموزان از موزه میراث روستایی استان گیلان

بازدید تفریحی تابستانی دانش آموزان از موزه میراث روستایی استان گیلان

سه شنبه ، 15 مرداد 1398

بازدید تفریحی تابستانی دانش آموزان از موزه میراث روستایی استان گیلان

روز دوشنبه مورخ 1398/05/14 پسران مهرآیینی جهت آموزش و آشنایی با فرهنگ و میراث روستایی به موزه روستایی استان گیلان رفتند و روزی شاد، مفرح با تجربه هایی فراوان را رقم زدند.

بازدید تفریحی تابستانی دانش آموزان از موزه میراث روستایی استان گیلان

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.