چهارشنبه آخر سال شاد و امن در دبستان مهرآیین

چهارشنبه آخر سال شاد و امن در دبستان مهرآیین

سه شنبه ، 21 اسفند 1397

چهارشنبه آخر سال شاد و امن در دبستان مهرآیین

آی بچه ها آی بچه‌ها

وقتی میرین تو کوچه‌ها

نرین آتیش بازی کنین

ترقه‌ها خطر دارن

چهارشنبه آخر سال شاد و امن در دبستان مهرآیین

شب چهارشنبه سوری آخره ساله

زمستون میره پشتش بهاره

این جشن بزرگ از نیاکانه

از نیاکانه پاک ایرانه

یادت نره این گفته

ای بته بته بته

گوش کن ببین چی گفته

سرخی تو از من

زردی من از تو

چهارشنبه آخر سال شاد و امن در دبستان مهرآیین

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.