برگزاری مراسم بزرگداشت یوم الله 22 بهمن

برگزاری مراسم بزرگداشت یوم الله 22 بهمن

یکشنبه ، 21 بهمن 1397

برگزاری مراسم بزرگداشت یوم الله 22 بهمن

22 بهمن
روز از خود گذشتن
روز آزادی ما روز نجات میهن
روز پیروزی ما روز شکست دشمن

برگزاری مراسم بزرگداشت یوم الله 22 بهمن

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.