برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای اولیای پایه های پیش دبستان و اول

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای اولیای پایه های پیش دبستان و اول

دوشنبه ، 7 بهمن 1398

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای اولیای پایه های پیش دبستان و اول

روز دوشنبه مورخ 1398/11/07 جلسه ی تخصصی مشاوره خانواده جناب آقای استاد حبیب زاده با موضوع «روانشناسی رشد کودک» برای اولیای پایه های پیش دبستان و اول در سالن اجتماعات دبستان مهرآیین برگزار گردید.

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای اولیای پایه های پیش دبستان و اولبرگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای اولیای پایه های پیش دبستان و اول