برگزاری جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مهرآیین

برگزاری جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مهرآیین

چهارشنبه ، 12 دی 1397

برگزاری جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مهرآیین

روز سه شنبه مورخ 1397/10/11، جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان با حضور مدیریت، معاونین و اعضای انجمن، در دبستان مهرآیین برگزار گردید.

برگزاری جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مهرآیین

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.