برگزاری انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-1398

برگزاری انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-1398

چهارشنبه ، 17 مهر 1398

برگزاری انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-1398

روز سه شنبه مورخ 1398/07/17 انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان با حضور اولیای ارجمند و مسئولین دبستان در دبستان پسرانه مهرآیین برگزار گردید.

برگزاری انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-1398

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.