برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم با آموزگار مربوطه

برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم با آموزگار مربوطه

چهارشنبه ، 14 آذر 1397

برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم با آموزگار مربوطه

روز سه شنبه مورخ 1396/9/13 جلسه تخصصی اولیای محترم پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم با آموزگار مربوطه برگزار گردید. از حضور ارزشمند شما اولیای عزیز در جلسه ی تخصصی آموزشی دبستان بسیار سپاسگزاریم.

برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم با آموزگار مربوطه

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.