جشن قرآن پایه اولی ها

جشن قرآن پایه اولی ها

دوشنبه ، 23 مهر 1397

جشن قرآن پایه اولی ها

دانش آموزان پایه اول، به همراه آموزگار و تعدادی از پرسنل دبستان جهت برگزاری مراسمی با عنوان «محفل انس با قرآن» به مسجد رفتند.

جشن قرآن پایه اولی ها

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.