برگزاری مراسم قرآن برای دانش آموزان پایه اول

برگزاری مراسم قرآن برای دانش آموزان پایه اول

برگزاری مراسم قرآن برای دانش آموزان پایه اول

روز یکشنبه مورخ 1396/07/30 دانش آموزان پایه اول، به همراه آموزگار و تعدادی از پرسنل دبستان جهت برگزاری مراسمی با عنوان «محفل انس با قرآن» به مسجد رفتند.

برگزاری مراسم قرآن برای دانش آموزان پایه اول

برگزاری مراسم قرآن برای دانش آموزان پایه اول

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.